Podmienky používania

Vitajte na stránkach spoločnosti Pharmagal s.r.o.

Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Pharmagal s.r.o. Tieto webové stránky poskytujú všeobecné informácie o Pharmagal s.r.o. a jej produktoch. Ak otvoríte alebo používate web stránku spoločnosti Pharmagal, automaticky akceptujete všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky. Nepoužívajte túto stránku, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami používania. 

Obsah. Pharmagal s.r.o. vynakladá primerané úsilie na to, aby informácie uvedené na webovej stránke spoločnosti boli čo najaktuálnejšie a boli vypracovávané podľa najlepších znalostí a vedomostí dotknutých oblastí. Pharmagal s.r.o. sa nezaručuje za ich presnosť, aktuálnosť alebo kompletnosť. Súhlasíte, že používanie webovej stránky a jej obsah sú na vlastné riziko. Spoločnosť Pharmagal s.r.o. ani žiadna ďalšia strana zúčastnená na tvorbe a distribúcii tohto webu nemôže byť zodpovedná za akékoľvek poškodenia vyplývajúce z prístupu, používania alebo neschopnosti používať webovú stránku.

Linky na web stránke. Táto webová stránka môže obsahovať linky alebo odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemá žiadnu kontrolu. Uvedenie takýchto liniek a odkazov je s cieľom zvýšenia vašej konformity. Rovnako aj prístup na stránku spoločnosti Pharmagal s.r.o. môže byť prostredníctvom liniek a odkazov od tretích strán, nad ktorými nemá Pharmagal s.r.o. kontrolu a nezodpovedá za akékoľvek poškodenia vzniknuté ich používaním.

Odborné medicínske informácie. Táto webová stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa veterinárnej medicíny a liečby chorôb. Tieto informácie majú informačný charakter a nenahrádzajú odbornú konzultáciu s veterinárnym lekárom či inou kvalifikovanou osobou. Chovatelia, majitelia zvierat nemajú tieto informácie používať na diagnostiku ochorenia ale diagnostiku ochorenia a liečbu vždy konzultovať s veterinárnym lekárom resp. kvalifikovanou osobou.

Ochranná známka. Všetky názvy produktov sú ochrannou známkou spoločnosti Pharmagal s.r.o.. Každé používanie týchto značiek alebo iného materiálu ako je dovolené, je prísne zakázané a môže byť v rozpore so zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi.

Autorské práva. Celý obsah webovej stránky je predmetom ochrany autorských práv. Obsah tejto webovej stránky nemôže byť kopírovaný pre iné ako nekomerčné účely so zachovaním autorských a vlastníckych práv. Kopírovanie, reprodukcia, distribúcia, modifikácia informácií, textov, dokumentov, obrázkov obsiahnutých na webovej stránke nie je možné bez písomného súhlasu spoločnosti Pharmagal s.r.o.

Iné. Pharmagal s.r.o. si vyhradzuje všetky práva  na formu webu a na zmenu alebo vymazanie materiálov tohto webu kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

Ochrana osobných údajov. Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Pharmagal s.r.o. dôležitá. Keďže chceme, aby ste sa pri používaní nášho webu cítili čo najkomfortnejšie radi by sme Vás informovali o zabezpečení bezpečnosti ochrany osobných údajov.
Naše webové stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné údaje. Niektoré dáta získané v priebehu Vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov ukladané na naše servery. Ide napr. o meno Vášho poskytovateľa pripojenia k internetu, webovú stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku, webovú stránku, na ktorú odchádzate z našej stránky, Vašu IP adresu. Tieto dáta môžu viesť k Vašej identifikácii, ale na tento účel nie sú používané. Vyššie uvedené technické informácie sa na týchto stránkach používajú výlučne pre štatistické účely, a jednotliví používatelia nebudú určiteľní. 

© 2011-2018 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.