FOSFOVET FORTE 100 mg/ml injekčný roztok

FOSFOVET FORTE 100 mg/ml injekčný roztok
Cieľový druh
Hovädzí dobytok, ošípané
Balenie
100 ml
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Vydáva sa len na veterinárny predpis

injekčný roztok

Informácie pre odbornú verejnosť a poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti.

Zloženie:

1 ml obsahuje:

Účinné látky:
Acidum nucleinicum (stabilizovaný roztok sodnej soli kyseliny nukleínovej) 100 mg (zodpovedá 10 mg organicky viazaného fosforu )

Pomocné látky:
Methylparabenum/metylparabén, Ethylendiaminum/etyléndiamín, Aethanolum/etylalkohol, Natrii hydroxidum/hydroxid sodný, Aqua pro injectione/voda pre injekcie

Hnedý až tmavohnedý číry až slabo opalizujúci roztok.

Indikácia(-e):

Roborans a tonikum :

 • všeobecné poruchy látkovej výmeny, najčastejšie v dôsledku jednostranného a nedostatočného kŕmenia
 • stavy slabosti a vyčerpanosti po prekonanej chorobe a ťažkých pôrodoch
 • obehová a srdcová slabosť
 • ochablá pohlavná činnosť a celková vyčerpanosť
 • podporná liečba pri terapii sterility
 • znížená životaschopnosť novorodeniat
 • poruchy výživy a vývoja mladých zvierat
 • karenčná výživa v jarných mesiacoch

Poruchy vývoja a tvorby kostí :

 • rachitis a osteomalácia
 • podpora zle sa hojacich zlomenín kostí (tvorba callusu) v spojení s liečbou vitamínom D
 • tetánie a parézy súvisiace s narušením pomeru Ca, Mg a P pri liečbe vápnikom a horčíkom

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Nárazová liečba: 10 – 50 ml podľa druhu a veľkosti zvierat. Liečba sa opakuje v krátkych intervaloch (1 až 2 dni) až do výrazného zlepšenia zdravotného stavu.

Chronické ochorenia: Podľa veľkosti a zdravotného stavu zvierat sa každý druhý deň podá pre:
- veľké zvieratá 5,0 - 15,0 ml,
- malé zvieratá 0,5 - 3,0 ml.

Spôsob podania: Intramuskulárne, subkutánne.

Pokyn o správnom podaní:

Relatívne vysoké dávky od 10 ml do 50 ml (podľa druhu a veľkosti zvierat) sa doporučuje aplikovať s.c. alebo i.m. rozdelene na viac miest.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Kontraindikácie:

Nie sú známe.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.
Čas použiteľnosti: 2 roky.
Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Osobitné upozornenia:

Prípadný mierny sediment v lieku nie je na závadu.

Inkompatibility:

Prítomnosť niektorých kovov (napr. Zn, Fe, Mg) vo fosforečnanoch môže nepriaznivo pôsobiť na utilizáciu fosforu. Uvedené prvky vytvárajú s fosforom nerozpustné fosforečnany.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku(-ov) alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

Vstupom na túto internetovú stránku vyhlasujem, že som odborným zástupcom v zmysle zákona, a že som oboznámený s definíciou odborného zástupcu podľa platných právnych predpisov.

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, oprávnená zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Ak máte záujem pokračovať, kliknite ÁNO

NieÁno

Opis lieku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | FOSFOVET FORTE 100 mg/ml...

© 2011-2018 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.