GLUKOGAL

GLUKOGAL
Cieľový druh
Všetky druhy zvierat
Balenie
400 g, 800 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

prášok na perorálny roztok

Zloženie:

Glucosum monohydricum 100 g v 100 g veterinárneho prípravku

Kryštalický jemný biely prášok, sladkej chuti, bez zápachu.

Charakteristika:

Perorálny vodorozpustný prášok s obsahom glukózy, určený na podporu fyzickej kondície, zdravotného stavu a výživy zvierat.

Oblasť použitia:

  • pri zvýšených fyzických a športových výkonoch zvierat
  • poruchy činnosti pečene
  • po šoku ako zdroj energie
  • pri častých hnačkách a zvracaní
  • po ťažkých pôrodoch a otravách
  • schutňovadlo do krmiva a nápojov

Dávkovanie:

0,5-1 g/kg ž.hm.

Spôsob podania prípravku:

Perorálne, zamiešaný v krmive alebo rozpustený vo vode, mlieku a čaji.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Kontraindikácie:

Hyperglykémia, acidóza.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25oC, v suchu, chrániť pred svetlom.

Upozornenie:

Roztok veterinárneho prípravku je potrebné pripraviť v takom množstve, aby bol čo najskôr spotrebovaný. Uchovávať mimo dosahu detí.

Čas použiteľnosti:

2 roky.

Schv.č. SR: 234856/R/00-S

Opis lieku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

© 2011-2018 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.