Klinická veterinárna farmakológia

 Knihu je možné objednat emailem resp. telefonicky.

 

Klinická veterinárna farmakológia - určená pro:

  • pracovníky akademických a vědeckých institucí
  • pracovníky vývoje a farmaceutické praxe
  • veterinárním lékařům
  • studentům veterinární medicíny, farmacie, polnohospodářských disciplín

 

  • bilingvální publikaci připravilo 56 specializovaných a erudovaných odborníků ze Slovenské a České republiky 
  • má 42 kapitol
  • vytváří nový pohled na působení léčiv v jednotlivých systémech organismu, na jejich kvalitu, bezpečnost, ochranné lhůty ve vztahu ke zdraví zvířat a bezpečnosti potravin
  • tabulkovou formou charakterizuje infekční a invazívní onemocnění, metabolické dysbalance, intoxikace, nádorová onemocnění
  • v samostatných kapitolách jsou uvedeny strategické postupy při imunoprofylaxi zvířat, při antibiotické politice a preventivní či terapeutické přípravky při kontrole a eradikaci zoonóz.

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.