GALCES PLUS XL tableta pro psy

GALCES PLUS XL tableta pro psy
Cílový druh
Psi
Balení
1 x 2 tbl. - BEZ PŘEDPISU, 10 x 2 tbl.
Registrace
ČR
Pouze pro zvířata
Vydáván pouze na předpis

 tableta pro psy

Informace pro odbornou veřejnost a poskytovatele veterinární zdravotní péče.

Složení:

1 tableta obsahuje:
Léčivá(é) látka(y):
Febantelum 375,0 mg
Pyranteli embonas 360,0 mg (odpovídá 125 mg pyrantelum)
Praziquantelum 125,0 mg

Nažloutlá tableta s dělící rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Indikace:

Parazitózy psů vyvolané hlísticemi a tasemnicemi Toxascaris leonina, Toxocara canis (dospělci a pozdní vývojová stádia), Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis (dospělci), Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia spp. a Dipylidium caninum (dospělci a vývojová stádia).

Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání:

Jen pro jednorázové perorální podání.
Doporučené dávkování: 15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu-embonátu a 5 mg prazikvantelu na 1 kg ž.hm., tj. 1 tableta na 25 kg živé hmotnosti.
Tablety se mohou podávat přímo psům na kořen jazyka nebo v krmivu (s pamlskem).
Vyhladovění před nebo po léčbě není nutné.
Kojící feny by měly být léčeny současně se štěňaty léčenými veterinárním léčivým přípravkem GALCES Plus tablety pro psy.
Pravidelné odčervení psů by mělo být prováděno každé tři měsíce na základě koprologického vyšetření.
V případě silné infekce škrkavkami je nutné léčbu zopakovat po 14 dnech.

Ochranná lhůta 

Není určeno pro potravinová zvířata.

Kontraindikace

Nepodávat současně s piperazinovými přípravky. 

Nežádoucí účinky

Žádné nežádoucí účinky nebyly hlášeny.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL elektronicky, nebo také přímo na adresu:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a
621 00 Brno
Mail: adr@uskvbl.cz
Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Zvláštní upozornění

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
U štěňat a dospělých psů nejsou nutná dietní opatření.
Blechy jsou mezihostitelem tasemnice Dypylidium caninum. Opětovné zamoření tasemnicemi se určitě znovu objeví, jestliže nebudou potlačeni mezihostitelé, kterými jsou blechy.
Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.
Podání přípravku proti hlístům u březích zvířat konzultujte s veterinárním lékařem.
Při léčbě březích fen nepřekračujte uvedenou dávku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol, pyrantel, prazikvantel nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Přípravek může způsobit podráždění kůže a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě potřísnění kůže nebo očí opláchněte velkým množstvím čisté vody. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Po použití si umyjte ruce.

Březost:
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nepodávat současně s piperazinovými přípravky a organofosfátovými ektoparazitiky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Přípravek je psy dobře snášen. Podání doporučené dávky ani tří až pětinásobně vyšší dávky než je doporučená nevyvolaly nežádoucí účinky.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, pokud jejich třeba:

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Registrační číslo: 96/006/21-C

Balení 1 x 2 tablety: Vydáván bez předpisu.

Vstupem na tuto internetovou stránku prohlašuju, že jsem odborníkem v smyslu zákona, a že jsem obeznámen se zákonnou definici odborníka.
V případe, že nejsem odborník jsem obeznámen s riziky, jimž se vystavuju pokud vstoupím na stránku určenou pro odborníky.

Odborník je odborně způsobilá osoba oprávněná zacházet s léčivy v smyslu zákona o léčivech.

V případe, že chcete pokračovat, klikněte ANO.

NeAno

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Antiparazitika a insekticida | GALCES PLUS XL tableta...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.