AQUAVIT AD3E perorální roztok

AQUAVIT AD3E perorální roztok
Cílový druh
Kur domácí, krůty, kachny, prasata, ovce, kozy, skot, koně, králíci, holubi, exotické ptactvo.
Balení
25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrace
Schválení: ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván bez předpisu

Vitamínový veterinární přípravek

Složení:

Retinoli palmitas 50 000 000 IU
Cholecalciferolum 24 000 000 IU
Tocoferoli alfa acetas 20 000 mg v 1 000 ml

Pomocné látky: Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorbát 80, Čištěná voda.

Žlutý, téměř čirý až mírně opalizující roztok.

Charakteristika:

Vitamínový přípravek s obsahem v tuku rozpustných vitamínů A, D3, E upravených do vodorozpustné formy. Nedostatek vitamínu A v organizmu se může projevit poruchami vidění, neplodností, poruchami vývoje a růstu kostí nebo poškozením epitelu sliznic. Při nedostatku vitamínu D v organismu zvířat mohou vznikat poruchy homeostázy vápníku a fosforu v krvi a může docházet ke zpomalení ukládání vápníku do kostí rostoucích zvířat. U drůbeže se snižuje pevnost vaječné skořápky. Vitamín E působí jako antioxidant. Jeho nedostatek se může projevit poruchami v reprodukci zvířat nebo svalovou dystrofií mláďat. U drůbeže ovlivňuje snášku a líhnivost vajec.

Oblast podpůrného použití:

  • Poruchy plodnosti.
  • Snížená kvalita skořápky vajec.
  • Snížená snáška, opožděné líhnutí a životaschopnost vylíhnutých kuřat.
  • Snížená imunita.
  • Rachitida a osteomalacie.

Dávkování:

Denní dávka: 1 ml = 26 kapek přípravku

Zvíře  Věk/Hmotnost  Denní dávka
Kuře  1 – 3 týdnů  1 ml/170 ks 
Kuře  4 – 6 týdnů  1 ml/90 ks 
Kuře  nad 7 týdnů 1 ml/85 ks 
Slepice ve snášce   1 ml/110 ks 
Slepice (násadové vejce)    1 ml/75 ks 
Slepice masný typ    1 ml/80 ks 
Kachna  1 – 2 týdny  1 ml/480 ks 
Kachna  3 – 8 týdnů  1 ml/55 ks 
Kachna  9 – 20 týdnů  1 ml/55 ks 
Kachna dospělá 1 ml/35 ks 
Tele do 3 měsíců 1 ml/8 ks 
Tele  3 - 6 měsíců 1 ml/4 ks 
Skot 150 kg  1 ml/6 ks 
Skot 250 kg  1 ml/4 ks 
Jalovice  350 kg  1 ml/3 ks 
Dojnice  450 kg 1 ml/1 ks 
Dojnice  500 kg  1 ml/1 ks 
Býk (výkrm)    1 ml/4 ks 
Býk (plemenitba)    1 ml/4 ks 
Krůta  1 - 3 týdny  1 ml/210 ks 
Krůta  4 - 6 týdnů  1 ml/65 ks 
Krůta  7 - 8 týdnů  1 ml/30 ks 
Krůta 9 - 12 týdnů  1 ml/20 ks 
Krůta výkrm    1 ml/75 ks 
Krocan výkrm    1 ml/45 ks 
Hřebec plemenný    1 ml/4 ks 
Kobyla březí    1 ml/5 ks 
Kůň  500 kg  1 ml/6 ks 
Hříbě   do 6 měsíců   1 ml/15 ks  
Jehně výkrm   20 kg   1 ml/63 ks  
Ovce jalová  60 kg  1 ml/48 ks 
Ovce březí    1 ml/29 ks 
Koza jalová    1 ml/50 ks 
Koza březí    1 ml/37 ks 
Králík  do 12 týdnů  1 ml/300 ks 
Králík samice (březí/jalová)    1 ml/300 ks 
Králík (samice laktující)    1 ml/92 ks 
Králík (samice plemenná)    1 ml/150 ks 
Sele  do 6 kg  1 ml/100 ks 
Odstavče  7 – 15 kg  1 ml/60 ks 
Odstavče  16 – 35 kg  1 ml/41 ks 
Prase 36 – 65 kg  1 ml/30 ks 
Prase  66 - 120 kg  1 ml/27 ks 
Prasnice  nad 120 kg  1 ml/11 ks 
Prasnice (březí)    1 ml/12 ks 
Prasnice (laktující)   1 ml/7 ks 
Kanec   1 ml/10 ks 
Holub masný typ   1 ml/250 ks,
  nebo 1 kapka/10 ks
Holub poštovní   1 kapka/27 ks
Velký papoušek 450 g 1 kapka/40 ks,
nebo když 1 kapku Aquavitu AD3E rozpustíte v 10 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 4 velké papoušky
Malý papoušek 30-40 g 1 kapka/400 ks
Dávkování: když 1 kapku Aquavitu AD3E rozpustíte v 100 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 4 malé papoušky.
Malí exoti 10-12 g 1 kapka/1600 ks
Dávkování: když 1 kapku Aquavitu AD3E rozpustíte v 100 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 16 malých exotů.


Podává se po dobu 5–10 dní v uvedených dávkách. Podávání je možné opakovat za 3–4 týdny. 

Způsob podání:

Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.
Připravený roztok nesmí být vystavený přímému slunečnímu světlu a musí být zhotovovaný denně čerstvý.

Způsob skladování:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Doba použitelnosti:

V neporušeném obalu 2 roky, po naředění v pitné vodě podle návodu 12 hodin, 7 dní po prvním otevření.

Upozornění:

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Veterinární přípravek se nesmí používat po uplynutí času použitelnosti. Při práci s přípravkem je zakázané jíst, pít a kouřit. Při kontaktu s pokožkou je potřeba pokožku umýt vodou. Při podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Schvalovací číslo: 108-15/C 

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Vitamíny a Veterinární přípravky | AQUAVIT AD3E perorální...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.