AQUAVIT E perorální roztok

AQUAVIT E perorální roztok
Cílový druh
Kur domácí, kachny, krůty, prasata, ovce, kozy, skot, koně, holubi, králíci, exotické ptactvo.
Balení
25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrace
Schválení: ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván bez předpisu

Vitamínový veterinární přípravek

Složení:

Tocoferoli alfa acetas 300 000 mg v 1000 ml

Pomocné látky: Propylenglykol, Polysorbát 80, Etanol 96%.

Žlutý, téměř čirý až mírně opalizující roztok.

Charakteristika:

Vitamínový přípravek s obsahem v tuku rozpustném vitamínu E, upraveného do vodorozpustné formy. Vitamín E působí jako antioxidant. Jeho nedostatek se může projevit poruchami v reprodukci zvířat, svalovou dystrofií mláďat a tukovou degenerácí jater. U drůbeže ovlivňuje snášku a líhnivost vajec.

Oblast podpůrného použití:

  • Mláďata, už od prvních dní života.
  • Dospělá zvířata během zimního krmení.
  • Svalová dystrofie.
  • Neplodnost.
  • Během snášky.
  • Prevence proti stresu při vakcinaci a přesunech zvířat.

Dávkování:

Denní dávka: 1 ml = 32 kapek přípravku

Zvíře  Věk/Hmotnost  Denní dávka 
Kuře   1–3 týdny  1ml/135 ks 
Kuře  4–6 týdnů  1ml/75 ks 
Kuře  nad 7 týdnů  1ml/55 ks 
Slepice ve snášce   1 ml/180 ks
Slepice (násadové vejce)   1 ml/90 ks
Slepice (masný typ)   1 ml/100 ks
Kachna 1–2 týdny 1 ml/750 ks
Kachna 3–8 týdnů 1 ml/115 ks
Kachna 9–20 týdnů 1 ml/110 ks
Kachna dospělá 1 ml/65 ks
Krůta  1–3 týdny 1 ml/170 ks
Krůta   4–6 týdnů   1 ml/56 ks  
Krůta   7–8 týdnů   1 ml/27 ks  
Krůta   9–12 týdnů   1 ml/33 ks 
Krůta (výkrm)   1 ml/ 86 ks
Krocan (výkrm)    1 ml/ 55 ks
Sele  do 6 kg  1 ml/39 ks 
Odstavče 7–15 kg 1 ml/23 ks 
Odstavče  16–35 kg  1 ml/16 ks 
Prase  36–65 kg  1 ml/10 ks 
Prase 66–120 kg  1 ml/8 ks 
Prasnička nad 120 kg  1 ml/6 ks 
Prasnice (březí)    1 ml/5 ks
Prasnice (laktující)    1 ml/2 ks
Kanec   1 ml/ 4 ks
Jehně (výkrm)  20 kg  1 ml/47 ks 
Ovce (jalová) 60 kg  1 ml/24 ks 
Bahnice   1 ml/ 12 ks
Koza (jalová)    1 ml/25 ks
Koza (březí)    1 ml/15 ks 
Tele do 3 měsíců  1 ml/6 ks 
Tele  3 – 6 měsíců  1 ml/3 ks 
Skot  150 kg  1 ml/4 ks 
Skot  250 kg  1 ml/3 ks 
Jalovice  350 kg  1 ml/2 ks 
Dojnice  450 kg  1 ml/1 ks 
Dojnice  500 kg  1 ml/1 ks 
Býk (výkrm)   1 ml/2 ks
Býk (plemenitba)    2 ml/1 ks
Hříbě  do 6 měsíců  1 ml/1 ks 
Kůň 500 kg 1 ml/1 ks
Kobyla (březí)   1 ml/1 ks
Hřebec (plemenný)    1,5 ml/1 ks
Holub masný typ   1 ml/133 ks, nebo
  25 kapek/100 ks
Holub poštovní   1 ml/190 ks, nebo
  16 kapek/100 ks
Králík   1 ml/50 ks, nebo
  2 kapky/3 ks
Velký papoušek 450 g 1 kapka/6 ks
Malý papoušek 30-40 g 1 kapka/25 ks, nebo
když 1 kapku Aquavitu E rozpustíte v 10 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 3 malé papoušky
Malí exoti 10-12 g 1 kapka/80 ks, nebo
když 1 ml Aquavitu E rozpustíte v 10 ml vody, pak 1 ml takto připraveného roztoku bude dávka pro 8 malých exotů

Podává se během 3-10 dní v uvedených dávkách. Aplikací je možné opakovat za 3-4 týdny.
Naředěný roztok je potřeba chránit před přímým slunečným světlem a připravovat denně čerstvý.

Způsob podání:

Perorálně, v takovém množství pitné vody, které zvířata co nejrychleji spotřebují.

Způsob skladování:

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem.

Doba použitelnosti:

V neporušeném obalu 2 roky, po naředění v pitné vodě podle návodu 24 hodin, 7 dní po prvním otevření.

Upozornění:

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Veterinární přípravek se nesmí používat po uplynutí času použitelnosti. Při práci s přípravkem je zakázané jíst, pít a kouřit. Při kontaktu s pokožkou je potřeba pokožku umýt vodou.

Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Schvalovací číslo: 106-15/C 

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

Produkty | Vitamíny a Veterinární přípravky | AQUAVIT E perorální...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.