DAISECUR perorální prášek

DAISECUR perorální prášek
Cílový druh
Skot (telata), malí přežvýkavci (jehňata a kůzlata)
Balení
1 kg, 5 kg
Registrace
Schválení: ČR, SR
Pouze pro zvířata
Vydáván bez předpisu

Veterinární přípravek - dietetický přípravek

Složení:

Lignoceluloza, Calcii carbonas, Glukóza, Natrii propionas, Natrium chloridum, Pivovarské kvasnice, Natrii citras dihydratum, Acidum aminoaceticum, Kalii chloridum, YEA – SACC1026, Magnesii oxidum, Natrii dihydrogenphosphas,
Natrii hydrogencarbonas, Cuprum proteinatum, Ferrum proteinatum, Manganum proteinatum, Zincum proteinatum.

Bledohnědý homogenní prášek.

Charakteristika:

Veterinární dietetický přípravek s vysokým obsahem vlákniny pomáhající optimalizovat funkce trávicího systému. Napomáhá eliminovat choroboplodné zárodky v trávicím traktu a zlepšuje konzistenci výkalů. Alkalizujícími a neutralizačními látkami jakožto i pivovarskými kvasnicemi předchází poruchám trávení. Živou probiotickou kulturou Saccharomyces cerevisiae 1026 zabezpečuje osídlení trávicího traktu žádoucími mikroorganismy. Doplňuje ztráty alkálií a minerálních látek a to ve formě organicky vázaných minerálních látek (Bioplex železa, Bioplex manganu, Bioplex zinku a Bioplex mědi) které jsou díky chelátové formě stabilní, elektricky neutrální a mnohem více využitelné než v anorganické formě. Vyvážená kombinace elektrolytů a glukózy rychle vyrovnává deficit látek potřebných pro uzdravování průjmujících zvířat.

Oblast podpůrného použití:

• Silné průjmy
• Dehydratace
• Překyselení
• Nedostatek minerálních látek
• Náhrada pufrovacích látek a elektrolytů
• Povzbuzení chuti
• Rychlý zdroj energie a regenerace průjmujících zvířat

Dávkování:

50 g prášku DIASECUR perorální prášek se přimíchá do 2 – 3 litrů mléka (vody) v době napájení, 2 krát denně, co znamená 100 g prášku DIASECUR/tele/ den, po dobu minimálně 5-ti dnů.
Naředěný přípravek je nutné chránit před přímým slunečním zářením a připravovat vždy čerstvý.

Způsob podání:

Podává se perorálně, jen individuálně, rozmíchaný v nápoji (mléku nebo vodě) k okamžité spotřebě.

Způsob uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti:

2 roky, po naředění v nápoji k okamžité spotřebě.

Upozornění:

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při kontaktu s pokožkou je nutné umýt pokožku vodou. Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Všechen nepoužitý veterinární přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Schvalovací číslo.: 136-17/C 

Popis léčivého přípravku má informativní charakter, není reklamou přípravku.

Pro správné používaní léčivého přípravku / přípravku si prosím pozorně přečtete celou písemnou informaci pro uživatele, která je přibalena k výrobku. Pokud potřebujete další informace nebo radu, obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo lékárníka.

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.