Hlásenie nežiaducich účinkov

 Hlásenie nežiaduceho účinku veterinárneho lieku:

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním veterinárneho lieku spoločnosti Pharmagal s.r.o., kontaktujte prosím veterinárneho lekára, ÚŠKVBL alebo spoločnosť Pharmagal s.r.o.:

Oddelenie farmakovigilancie:
MVDr. Miroslav Kocifaj
tel: +421 37 776 44 06
      +421 903 714 680

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.