Hlásenie podozrenia na falšovanie alebo závadu veterinárneho lieku

 Hlásenie podozrenia na falšovanie alebo závadu veterinárneho lieku

V prípade, že máte podozrenie na falšovanie alebo závadu veterinárneho lieku spoločnosti Pharmagal s.r.o., kontaktujte prosím veterinárneho lekára, ÚŠKVBL alebo spoločnosť Pharmagal s.r.o.:

Útvar riadenia a zabezpečovania akosti
PharmDr. Milan Dubaj
tel.: +421 37 776 44 15
       +421 903 806 815

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.