Zasady korzystania

 Witamy na stronie internetowej Pharmagal s.r.o.

Obecna witryna internetowa jest własnością Pharmagal s.r.o.. Obecne strony internetowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat Pharmagal i jego produktów. Jeśli otworzą lub przeglądają Państwo strony naszej witryny, akceptują Państwo wszystkie poniższe ograniczenia i warunki użytkowania. Prosimy nie korzystać z tej strony, w przypadku braku zgody ze wszystkimi warunkami korzystania. Użycie strony internetowej. Informacje umieszczone na tej stronie są dostępne tylko w celach informacyjnych. Witryny tej strony internetowej przeznaczone są dla specjalistów, klientów, właścicieli zwierząt, a także dla opinii publicznej.

Zawartość. Pharmagal s.r.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje umieszczone na tej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne i zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą na temat omawianych dziedzin. Pharmagal s.r.o. nie gwarantuje ich dokładności, terminowości ani kompletności. Wyrażają Państwo zgodę na korzystanie ze strony internetowej i jej zawartości na własne ryzyko. Pharmagal s.r.o., ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie i rozpowszechnianie tej strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania z serwisu.

Profesjonalne informacje medyczne. Ta strona internetowa może zawierać informacje o medycynie weterynaryjnej i leczeniu chorób. Te informacje mają charakter informacyjny i nie zastępują profesjonalnych konsultacji z lekarzem weterynarii lub inną wykwalifikowaną osobą. Hodowcy, właściciele zwierząt nie muszą używać tych informacji do diagnozowania choroby, natomiast zawsze powinni skonsultować się z lekarzem weterynarii, diagnostą lub wykwalifikowanym specjalistą.

Znak towarowy. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi firmy Pharmagal s.r.o.. Wszelkie użycie takich znaków lub innych materiałów dozwolonych jest surowo zabronione i może być sprzeczne z prawem znaków towarowych i innymi przepisami prawa. 

Prawa autorskie. Cała zawartość witryny podlega ochronie praw autorskich. Treść niniejszej witryny nie może być kopiowana w celach niehandlowych, zgodnie z prawem autorskim i prawami własności. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie informacji, tekstów, dokumentów i obrazów zawartych na stronie internetowej nie jest możliwe bez uprzedniej pisemnej zgody Pharmagal s.r.o.. 

Inne. Pharmagal s.r.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania formularza serwisu i do wykonania zmian lub usuwania materiałów tej witryny w dowolnym momencie według własnego uznania.

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.