Podmienky používania

Vitajte na stránkach spoločnosti Pharmagal s.r.o.

Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Pharmagal s.r.o. Tieto webové stránky poskytujú všeobecné informácie o Pharmagal s.r.o. a jej produktoch. Ak otvoríte alebo používate web stránku spoločnosti Pharmagal, automaticky akceptujete všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky. Nepoužívajte túto stránku, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami používania. 

Obsah. Pharmagal s.r.o. vynakladá primerané úsilie na to, aby informácie uvedené na webovej stránke spoločnosti boli čo najaktuálnejšie a boli vypracovávané podľa najlepších znalostí a vedomostí dotknutých oblastí. Pharmagal s.r.o. sa nezaručuje za ich presnosť, aktuálnosť alebo kompletnosť. Súhlasíte, že používanie webovej stránky a jej obsah sú na vlastné riziko. Spoločnosť Pharmagal s.r.o. ani žiadna ďalšia strana zúčastnená na tvorbe a distribúcii tohto webu nemôže byť zodpovedná za akékoľvek poškodenia vyplývajúce z prístupu, používania alebo neschopnosti používať webovú stránku.

Linky na web stránke. Táto webová stránka môže obsahovať linky alebo odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemá žiadnu kontrolu. Uvedenie takýchto liniek a odkazov je s cieľom zvýšenia vašej konformity. Rovnako aj prístup na stránku spoločnosti Pharmagal s.r.o. môže byť prostredníctvom liniek a odkazov od tretích strán, nad ktorými nemá Pharmagal s.r.o. kontrolu a nezodpovedá za akékoľvek poškodenia vzniknuté ich používaním.

Odborné medicínske informácie. Táto webová stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa veterinárnej medicíny a liečby chorôb. Tieto informácie majú informačný charakter a nenahrádzajú odbornú konzultáciu s veterinárnym lekárom či inou kvalifikovanou osobou. Chovatelia, majitelia zvierat nemajú tieto informácie používať na diagnostiku ochorenia ale diagnostiku ochorenia a liečbu vždy konzultovať s veterinárnym lekárom resp. kvalifikovanou osobou.

Ochranná známka. Všetky názvy produktov sú ochrannou známkou spoločnosti Pharmagal s.r.o.. Každé používanie týchto značiek alebo iného materiálu ako je dovolené, je prísne zakázané a môže byť v rozpore so zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi.

Autorské práva. Celý obsah webovej stránky je predmetom ochrany autorských práv. Obsah tejto webovej stránky nemôže byť kopírovaný pre iné ako nekomerčné účely so zachovaním autorských a vlastníckych práv. Kopírovanie, reprodukcia, distribúcia, modifikácia informácií, textov, dokumentov, obrázkov obsiahnutých na webovej stránke nie je možné bez písomného súhlasu spoločnosti Pharmagal s.r.o.

Iné. Pharmagal s.r.o. si vyhradzuje všetky práva  na formu webu a na zmenu alebo vymazanie materiálov tohto webu kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.