GALCES tablety pre psy

GALCES tablety pre psy
Cieľový druh
Pes
Balenie
4 x 1 tbl., 10 x 1 tbl., 5 x 10 x 1 tbl., 10 x 10 x 1 tbl.
Registrácia
SR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

tablety pre psy

Zloženie:

1 tableta obsahuje:

Účinné látky:
Praziquantelum 50,0 mg
Pyranteli pamoas 150,0 mg
Fenbendazolum 200,0 mg

Pomocné látky: Tabletovacie prísady ad 570,0 mg.

Svetložlté tablety s priemerom 13 mm a hmotnosťou 570 mg.

Indikácie:

Nematodózy a cestodózy psov spôsobené parazitmi Toxocara canis (dospelé a neskoré vývojové štádiá), Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis (dospelé), Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia spp., Dipylidium caninum (dospelé a vývojové štádiá).

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Odporúčaná dávka je 5 mg prazikvantelu, 15 mg pyrantel pamoátu a 20 mg fenbendazolu na kg ž. hm., čo sa rovná dávke 1 tableta na 10 kg živej hmotnosti.

Pokyn o správnom podaní:

Liek sa podáva perorálne jednorazovo, vždy individuálne, buď na koreň jazyka alebo v obľúbenej potrave. Odporúča sa pravidelné odčervenie štyrikrát ročne.

Ochranná lehota:

Netýka sa.

Kontraindikácie:

Liek nesmie byť aplikovaný súčasne s piperazínovými liekmi.
Nepoužívať u psov mladších ako 2 týždne.

Nežiaduce účinky:

Neboli pozorované.
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, informujte vášho veterinárneho lekára.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom.
Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v uvedenom mesiaci.

Osobitné upozornenia: 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:
Na zabezpečenie plného účinku a bezpečnosti lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob aplikácie. Zvlášť pri gravidných sukách je potrebné presné dávkovanie. Rezistencia parazitov voči akejkoľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití antihelmintika príslušnej skupiny. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:
Predchádzať poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, resp. nesprávneho podania lieku.

Gravidita:
Je potrebné presné dávkovanie pri aplikácii gravidným sukám.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:
Pyrantel pamoát pôsobí antagonisticky s piperazínovými liečivami.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):
Pri predpísanom dávkovaní k intoxikáciám nedochádza.

Inkompatibility:
Pyrantel pamoát pôsobí antagonisticky s piperazínovými liečivami.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Registračné číslo: 96/011/01-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | GALCES tablety pre psy

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.