HELMIGAL 10 mg tablety

HELMIGAL 10 mg tablety
Cieľový druh
Okrasná hrabavá hydina, bažanty, holuby
Balenie
1 x 100 tbl., 1 x 500 tbl.
Registrácia
SR, ČR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

tablety

Zloženie:

1 tableta (250 mg) obsahuje:

Účinná látka:
Fenbendazolum 10,0 mg

Pomocné látky: Sodná soľ kroskaramelózy, magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý dihydrát.

Biele až sivobiele tablety.

Indikácie:

Liečba nematodóz tráviaceho a dýchacieho systému okrasnej hrabavej hydiny, bažantov a holubov spôsobených parazitmi Syngamus trachea, Ascaridia galli, Ascaridia columbae a Capillaria spp.

Dávkovanie pre každý druh, cesta a spôsob podania lieku:

Pre okrasnú hrabavú hydinu a bažantov: 2 tablety na kus, pre holubov ½ - 1 tabletu na kus počas 2-3 dní.

Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

Pokyn o správnom podaní:

Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

Ochranná lehota:

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Kontraindikácie:

Liek sa neodporúča podávať holubom počas hniezdenia a preperovania.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie:

Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať na suchom mieste.
Uchovávať mimo dosahu detí.
Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Osobitné upozornenia:

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:
Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob podania lieku. Pred aplikáciou HELMIGALu 10mg tablety je vhodné holuby zbaviť trichomonózy. Liek je vhodné podávať preventívne pred súťažami a výstavami.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivelosťou na fenbendazol, alebo niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom.
Po použití lieku si umyte ruky.
V prípade náhodného požitia lieku vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľa alebo etiketu ošetrujúcemu lekárovi.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodnenie nepoužitého lieku alebo odpadového materiálu, v prípade potreby:

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Registračné číslo: 96/057/01-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Antiparazitiká a insekticidá | HELMIGAL 10 mg tablety

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.