AQUAVIT A perorálny roztok

AQUAVIT A perorálny roztok
Cieľový druh
Hovädzí dobytok, kone, ošípané, ovce, kozy, kura domáca, morky, kačice, holuby, králiky
Balenie
25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrácia
Schválenie: SR, ČR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

Vitamínový veterinárny prípravok

Zloženie:

Retinoli propionas 625 000 000 IU v 1 000 ml.

Pomocné látky:
Tokoferol alfa acetát, Benzylalkohol, Polysorbát 80, Etanol.

Číry nažltlý roztok.

Charakteristika:

Vitamínový prípravok s obsahom v tuku rozpustnom vitamínu A, upraveného do vodorozpustnej formy. Vitamín A je v organizme potrebný pre zaistenie normálneho videnia, pre rast a správny vývoj kostí, pre udržovanie vývoja epitelového tkaniva a pre reprodukciu.

Oblasť použitia:

  • Poruchy zraku a videnia.
  • Poškodenie epitelu kože a srsti.
  • Neplodnosť.
  • Znížená životaschopnosť mláďat.
  • Pokles znášky.
  • Znížená kvalita vaječnej škrupiny.
  • Gravidita.

Dávkovanie:

Denná dávka:

1 ml = 34 kvapiek veterinárneho prípravku

Zviera

Vek/Hmotnosť

Denná dávka

Teľatá

do 3 mesiacov

1 ml/20 ks

Teľatá

od 3 - 6 esiacov

1 ml/10 ks

Hovädzí dobytok

150 kg

1 ml/20 ks

Hovädzí dobytok

250 kg

1 ml/14 ks

Jalovice

350 kg

1 ml/10 ks

Dojnice

450 - 500 kg

1 ml/4 ks

Býk (výkrm)

 

1 ml/13 ks

Býk (plemenitba)

 

1 ml/10 ks

Morky

1 - 3 týždne

1 ml/1 385 ks

Morky

4 - 6 týždňov

1 ml/440 ks

Morky

7 - 8 týždňov

1 ml/210 ks

Morky

9 - 12 týždňov

1 ml/190 ks

Morky výkrm

 

1 ml/450 ks

Moriak výkrm

 

1 ml/280 ks

Žrebec plemenný

 

1 ml/10 ks

Kone, kobyly

 

1 ml/15 ks

Žriebätá

do 6 mesiacov

1 ml/40 ks

Jahňa výkrm

20 kg

1 ml/328 ks

Ovca jalová

60 kg

1 ml/250 ks

Ovca gravidná

 

1 ml/127 ks

Koza jalová

 

1 ml/267 ks

Koza gravidná

 

1 ml/195 ks

Ciciak

6 kg

1 ml/324 ks

Odstavča

7 - 15 kg

1 ml/191 ks

Predvýkrm

15 - 35 kg

1 ml/187 ks

Prasa výkrm

35 - 65 kg

1 ml/132 ks

Prasa výkrm

65 - 120 kg

1 ml/106 ks

Prasnička

nad 120 kg

1 ml/32 ks

Prasnica gravidná

 

1 ml/32 ks

Prasnica laktujúca

 

1 ml/18 ks

Kanec

 

1 ml/27 ks

Sliepky v znáške

 

1 ml/568 ks

Kurčatá

1 - 3 týždne

1ml/950 ks

Kurčatá

4 - 6 týždne

1 ml/480 ks

Kurčatá

7 a viac týždňov

1 ml/450 ks

Káčatá

1 - 2 týždne

1 ml/2 600 ks

Káčatá

3 - 8 týždňov

1 ml/350 ks

Kačky

9 - 20 týždňov

1 ml/347 ks

Kačky dospelé

 

1 ml/270 ks

     

Holub mäsový : 1 ml/830 ks alebo 4 kvapky/100 ks, alebo
ak 1 ml Aquavitu A rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 8 holubov

Holub poštový : 1 ml/1785 ks alebo 2 kvapky/110 ks, alebo
ak 1 ml Aquavitu A rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 18 holubov

Králik : 1 ml/781 ks alebo 1 kvapka/23 ks, alebo
ak 1 ml Aquavitu A rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 8 králikov

Veterinárny prípravok sa podáva po dobu 3 - 10 dní v uvedených dávkach. Po 3 - 4 týždňoch sa odporúča aplikáciu zopakovať.

Poznámka:
Nariedený roztok je potrebné chrániť pred priamym slnečným svetlom a pripravovať denne čerstvý.

Spôsob podania prípravku:

Perorálne. Roztok vitamínu sa zmieša s takým množstvom pitnej vody, čaju alebo mlieka, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie vypijú.
Nádoby na podávanie sa majú udržiavať v čistote.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Upozornenie:

Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s pokožkou je potrebné umyť pokožku vodou. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote od 2 do 8°C, chrániť pred svetlom.

Čas použiteľnosti:

V neporušenom obale 15 mesiacov, po nariedení v pitnej vode podľa návodu 12 hodín, 7 dní po prvom otvorení.

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu:

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Schvaľovacie číslo: 057/V/20-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | AQUAVIT A perorálny...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.