AQUAVIT AD2 perorálny roztok

AQUAVIT AD2 perorálny roztok
Cieľový druh
Ošípané, hovädzí dobytok, ovce, psy, mačky, kožušinové zvieratá.
Balenie
25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrácia
Schválenie: SR, ČR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

Vitamínový veterinárny prípravok

Zloženie:

Retinoli palmitas 50 000 000 IU
Ergocalciferolum 24 000 000 IU v 1000 ml

Pomocné látky:
Tokoferol alfa acetát, Benzylalkohol (E 1519), Propylénglykol, Polysorbát 80, Čistená voda.

Bledožltý číry, až mierne opalizujúci roztok.

Charakteristika:

Vitamínový prípravok s obsahom v tuku rozpustných vitamínov A a D2, upravených do vodorozpustnej formy. Nedostatok vitamínu A v organizme sa prejavuje poruchami videnia, neplodnosťou, poruchami vývoja a rastu kostí, spomaleným rastom, poškodením epitelu slizníc a neurologickými poruchami. Pri nedostatku vitamínu D v organizme zvierat vznikajú poruchy výmeny vápnika a fosforu, dochádza k spomaleniu ukladania vápnika do kostí rastúcich zvierat (rachitída), k deformáciám kostí a kĺbov a k poruchám rastu.

Oblasť použitia:

  • Zvýšené nároky organizmu na vitamín A a D v období maximálneho rastu, gravidity, laktácie.
  • Poruchy plodnosti.
  • Znížená imunita.
  • Rachitída a osteomalácia.

Dávkovanie:

Denná dávka: 

Zviera 

Vek/Hmotnosť

Denná dávka 

Teľa

do 3 mesiacov

1 ml/8 ks

Teľa

3 - 6 mesiacov

1 ml/4 ks

Hovädzí dobytok

150 kg

1 ml/6 ks

Hovädzí dobytok

250 kg

1 ml/4 ks

Jalovica

350 kg

1 ml/3 ks

Dojnica

450 kg

1 ml/1 ks

Dojnica

500 kg

1 ml/1 ks

Býk (výkrm)

 

1 ml/4 ks

Býk (plemenitba)

 

1 ml/4 ks

Žrebec plemenný

 

1 ml/4 ks

Kobyla gravidná

 

1 ml/5 ks

Kôň

500 kg

1 ml/6 ks

Žriebä

do 6 mesiacov

1 ml/15 ks

Jahňa výkrm

20 kg

1 ml/63 ks

Ovca jalová

60 kg

1 ml/48 ks

Ovca gravidná

 

1 ml/29 ks

Koza jalová

 

1 ml/50 ks

Koza gravidná

 

1ml/37 ks

Králik

do 12 týždňov

1 ml/300 ks

Králik samica (gravidná/jalová)

 

1 ml/300 ks

Králik (samica laktujúca)

 

1 ml/92 ks

Králik (samica plemenná)

 

1 ml/150 ks

Prasiatko

do 6 kg

1 ml/100 ks

Odstavča

7 – 15 kg

1 ml/60 ks

Odstavča

16 – 35 kg

1 ml/41 ks

Prasa

36 – 65 kg

1 ml/30 ks

Prasa

66 - 120 kg

1 ml/27 ks

Prasnica

nad 120 kg

1 ml/11 ks

Prasnica (gravidná)

 

1 ml/12 ks

Prasnica (laktujúca)

 

1 ml/7 ks

Kanec

 

1 ml/10 ks

Pes malý

 

0,1 ml/10 ks

Pes stredný

 

0,1 ml/3 ks

Pes veľký

 

0,1 ml/1 ks

Mačka

 

0,1 ml/7 ks

Kožušinové zvieratá

 

0,1 ml/24 ks

Podáva sa po dobu 5 – 10 dní v uvedených dávkach. Podávanie je možné opakovať o 3 - 4 týždne.

Spôsob podania prípravku:

Perorálne, v takom množstve pitnej vody, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie spotrebujú.

Poznámka:
Pripravený roztok nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svetlu a musí byť zhotovovaný denne čerstvý.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Upozornenie:

Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s pokožkou je potrebné umyť pokožku vodou. Pri podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.

Čas použiteľnosti:

V neporušenom obale 2 roky; čas použiteľnosti po nariedení v pitnej vode podľa návodu 12 hodín.

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého prípravku a obalu:

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Schvaľovacie číslo: 059/V/20-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | AQUAVIT AD2 perorálny...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.