AQUAVIT D3 perorálny roztok

AQUAVIT D3 perorálny roztok
Cieľový druh
Kura domáca, kačica, morka, ošípaná, ovca, koza, hovädzí dobytok, kôň, holub, králik.
Balenie
50 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrácia
Schválenie: SR, ČR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

Vitamínový veterinárny prípravok

Zloženie:

Colecalciferolum 160 000 000 IU v 1 000 ml.

Pomocné látky:
Tokoferol alfa-acetát (E 307), benzylalkohol (E 1519), propylénglykol, polysorbát 80, čistená voda.

Žltý, takmer číry až mierne opalizujúci roztok.

Charakteristika:

Vitamínový prípravok s obsahom v tuku rozpustnom vitamínu D3, upraveného do vodorozpustnej formy. Vitamín D3 zodpovedá za ukladanie vápnika a fosforu a stimuluje tiež resorpciu vápnika a fosforu. Jeho nedostatok sa môže prejaviť rachitídou mladých zvierat a osteomaláciou dospelých zvierat.

Oblasť použitia:

  • Pomalý rast - mláďatám v období intenzívneho rastu.
  • Počas znášky - zhoršená kvalita škrupiny.
  • Krivica.
  • Osteomalácia.
  • Znížená odolnosť organizmu.
  • Gravidita.
  • Znížená produkcia a liahnivosť vajec.

Dávkovanie:

Denná dávka: 1 ml = 30 kvapiek veterinárneho prípravku

Zviera

Vek/Hmotnosť

Denná dávka

Kura

1 – 3 týždne

1ml/1100 ks

Kura

4 – 6 týždňov

1ml/600 ks

Kura

nad 7 týždňov

1ml/600 ks

Sliepka v znáške

 

1 ml/700 ks

Sliepka (násadové vajcia)

 

1 ml/500 ks

Sliepka (mäsový typ)

 

1 ml/500 ks

Kačica

1 – 2 týždne

1 ml/1400 ks

Kačica

3 – 8 týždňov

1 ml/450 ks

Kačica

dospelá

1 ml/250 ks

Morka

1 – 3 týždne

1 ml/1400 ks

Morka

4 – 6 týždňov

1 ml/450 ks

Morka

7 – 8 týždňov

1 ml/215 ks

Morka

9 – 12 týždňov

1 ml/145 ks

Morka (výkrm)

 

1 ml/510 ks

Moriak (výkrm)

 

1 ml/320 ks

Ciciak

do 6 kg

1 ml/653 ks

Odstavča

7 – 15 kg

1 ml/392 ks

Predvýkrm

15 –35 kg

1 ml/278 ks

Prasa výkrm

36 – 65 kg

1 ml/195 ks

Prasa výkrm

66 – 120 kg

1 ml/180 ks

Prasnička

nad 120 kg

1 ml/77 ks

Prasnica gravidná

 

1 ml/83 ks

Prasnica laktujúca

 

1 ml/46 ks

Kanec

 

1 ml/70 ks

Jahňa výkrm

20 kg

1 ml/420 ks

Ovca jalová

60 kg

1 ml/319 ks

Ovca gravidná

 

1 ml/195 ks

Koza (jalová)

 

1 ml/342 ks

Koza (gravidná)

 

1 ml/250 ks

Teľa

do 3 mesiacov

1 ml/51 ks

Teľa

3 – 6 mesiacov

1 ml/25 ks

Hovädzí dobytok

150 kg

1 ml/42 ks

Hovädzí dobytok

250 kg

1 ml/28 ks

Jalovica

350 kg

1 ml/21 ks

Dojnica

450 kg

1 ml/7 ks

Dojnica

500 kg

1 ml/6 ks

Býk (výkrm)

 

1 ml/26 ks

Býk (plemenitba)

 

1 ml/26 ks

Žriebä

do 6 mesiacov

1 ml/107 ks

Kôň

500 kg

1 ml/42 ks

Kobyla (gravidná)

 

1 ml/34 ks

Žrebec (plemenný)

 

1 ml/26 ks

Holub mäsový

 

1 ml/1920 ks

2 kvapky/128 ks

alebo ak 1 ml Aquavitu D3 rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 20 holubov

Holub poštový

 

1 ml/4800 ks

1 kvapka/160ks

alebo ak 1 ml Aquavitu D3 rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 48 holubov

Králik

 

1 ml/2000 ks

2 kvapky/130 ks

alebo ak 1 ml Aquavitu D3 rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 20 králikov

Veterinárny prípravok sa podáva po dobu 3 - 10 dní v uvedených dávkach. Po 3 - 4 týždňoch sa odporúča aplikáciu zopakovať.

Poznámka:

Nariedený roztok je potrebné chrániť pred priamym slnečným svetlom a pripravovať denne čerstvý.

Spôsob podania prípravku:

Perorálne, v takom množstve pitnej vody, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie spotrebujú.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Upozornenie:

Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s pokožkou je potrebné umyť pokožku vodou. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.

Čas použiteľnosti:

V neporušenom obale 2 roky; čas použiteľnosti po nariedení v pitnej vode podľa návodu 12 hodín.

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu:

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Schvaľovacie číslo: 060/V/20-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | AQUAVIT D3 perorálny...

© 2011-2023 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.