GLUKOGAL

GLUKOGAL
Cieľový druh
Všetky druhy zvierat
Balenie
400 g, 800 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Registrácia
Schválenie: SR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

prášok na perorálny roztok

Zloženie:

100% Glucosum monohydricum

Kryštalický jemný biely prášok, sladkej chuti, bez zápachu.

Charakteristika:

Perorálny vodorozpustný prášok s obsahom glukózy, určený na podporu fyzickej kondície, zdravotného stavu a výživy zvierat.

Oblasť použitia:

  • Pri zvýšených fyzických a športových výkonoch zvierat.
  • Poruchy činnosti pečene.
  • Po šoku ako zdroj energie.
  • Pri častých hnačkách a zvracaní.
  • Po ťažkých pôrodoch a otravách.
  • Schutňovadlo do krmiva a nápojov.

Dávkovanie:

0,5-1 g/kg ž.hm.

Spôsob podania prípravku:

Perorálne, zamiešaný v krmive alebo rozpustený vo vode, mlieku a čaji.

Kontraindikácie:

Hyperglykémia, acidóza.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25oC, v suchu, chrániť pred svetlom.

Upozornenie:

Roztok veterinárneho prípravku je potrebné pripraviť v takom množstve, aby bol čo najskôr spotrebovaný. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti:

2 roky.

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu:

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Schvaľovacie číslo: 064/R/20-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.