Spoločnosť

Spoločnosť PHARMAGAL s. r. o., založená v máji 1994 v Nitre, je významným producentom veterinárnych liekov a prípravkov.  Poslaním spoločnosti je zlepšovanie kvality života zvierat. Prostredníctvom podpory, obnovy a udržiavania zdravia zvierat a s tým spojenou spokojnosťou majiteľov a chovateľov zvierat pomáha Pharmagal s. r. o. zvyšovať celospoločenský komfort. 

Viac ako 20-ročné pôsobenie na trhu, technický a kreatívny rozvoj spoločnosti umožňujú vždy flexibilne reagovať na potreby slovenského a európskeho trhu.

Exkluzivita Pharmagal s.r.o. spočíva v diverzite vyrábaných liečiv určených takmer pre všetky druhy zvierat. Sortiment spoločnosti zahŕňa široké spektrum antibiotík, antidyzenterík, antikokcidík, antiparazitík, antiprotozoík, chemoterapeutík a výživových doplnkov či vitamíno-minerálnych prípravkov. Táto pestrá ponuka výrobkov v kombinácii s komunikáciou s profesionálmi či zákazníkmi, priateľský, vysokokvalifikovaný tím sú zárukou úspechu.

Spoločnosť PHARMAGAL s.r.o. v súčasnosti distribuuje viac ako 80 veterinárnych liekov a prípravkov v Slovenskej republike, 52 v Českej republike, 7 v Poľsku. Do popredia záujmu manažmentu sa dostáva aj rozšírenie trhu do ďalších krajín EÚ.

Výrobky sú distribuované prostredníctvom distribučných spoločností a prezentované prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti na celom území Slovenskej, Českej republiky i Poľska.

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.