Klinická veterinárna farmakológia

Knihu si môžete objednať emailom resp. telefonicky.

 

Klinická veterinárna farmakológia v predaji.

Kniha, ocenená titulom "Zlatý kosák" Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2007

Klinická veterinárna farmakológia - široko koncipované dielo určené pre:

  • pracovníkov akademických a vedeckých inštitúcií
  • pracovníkov vývoja a farmaceutickej praxe
  • veterinárnym lekárom
  • študentom veterinárnej medicíny, farmácie, poľnohospdárskych disciplín

 

  • bilingválna knižná publikácia, ktorú pripravilo 56 špecializovaných a erudovaných odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky. 
  • pozostáva zo 42 kapitol
  • prehodnocuje tradičné chápania a koncepcie
  • vytvára nový pohľad na pôsobenie liečiv v jednotlivých systémoch organizmu, na ich kvalitu, bezpečnosť, ochranné lehoty vo vzťahu k zdraviu zvierat a bezpečnosti potravín
  • tabuľkovou formou charakterizuje infekčné a invazívne choroby, metabolické disbalancie, intoxikácie či nádorové ochorenia
  • v samostatných kapitolách sú uvedené strategické postupy pri imunoprofylaxii zvierat, pri antibiotickej politike a preventívne i terapeutické prípravky pri kontrole a eradikácii zoonóz.

 

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.