Kontakty

Riaditeľ spoločnosti
tel.: +421 37 741 97 59

Útvar ekonomického riadenia
tel.: +421 37 776 44 10
       +421 910 901 599

Útvar výskumu a vývoja
tel: +421 37 776 44 19

Oddelenie farmakovigilancie
tel: +421 37 776 44 06
      +421 903 714 680

Oddelenie registrácie
tel: +421 37 776 44 13
      +421 903 406 003

Útvar riadenia a zabezpečovania akosti
tel.: +421 37 776 44 15
       +421 903 806 815

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.