AQUAVIT AD3E perorálny roztok

AQUAVIT AD3E perorálny roztok
Cieľový druh
Kura domáca, morka, kačica, ošípaná, ovca, koza, hovädzí dobytok, kôň, králik, holuby, exotické vtáky.
Balenie
25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrácia
Schválenie: SR, ČR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

Vitamínový veterinárny prípravok

Zloženie:

Retinoli palmitas 50 000 000 IU
Colecalciferolum 24 000 000 IU
Tocoferoli alfa acetas 20 000 mg v 1 000 ml

Pomocné látky:
Benzylalkohol (E 1519), Propylenglykol, Polysorbát 80, Čistená voda.

Žltý, takmer číry až mierne opalizujúci roztok.

Charakteristika:

Vitamínový prípravok s obsahom v tuku rozpustných vitamínov A, D3, upravených do vodorozpustnej formy.
Nedostatok vitamínu A v organizme sa prejavuje poruchami videnia, neplodnosťou, poruchami vývoja a rastu kostí, spomaleným rastom, poškodením epitelu slizníc a neurologickými poruchami. U hydiny sa navyše nedostatok tohto vitamínu môže prejaviť zníženou znáškou vajec, zdrsnením vaječnej škrupiny, oneskoreným liahnutím a zvýšeným úhynom pri liahnutí. Pri nedostatku vitamínu D v organizme zvierat vznikajú poruchy výmeny vápnika a fosforu, dochádza k spomaleniu ukladania vápnika do kostí rastúcich zvierat (rachitída), k deformáciám kostí a kĺbov, k poruchám rastu a u hydiny sa znižuje pevnosť vaječnej škrupiny. Vitamín E pôsobí ako antioxidant. Jeho nedostatok sa môže prejaviť poruchami v reprodukcii zvierat, svalovou dystrofiou mláďat a tukovou degeneráciou pečene. U hydiny ovplyvňuje znášku a liahnivosť vajec.

Oblasť použitia:

  • Poruchy plodnosti.
  • Znížená kvalita škrupiny vajec.
  • Znížená znáška, oneskorené liahnutie a životaschopnosť vyliahnutých kurčiat.
  • Znížená imunita.
  • Rachitída a osteomalácia.

Dávkovanie:

Denná dávka:

 1 ml = 26 kvapiek veterinárneho prípravku

Zviera                       Vek/ Hmotnosť Denná dávka
Kura  1-3 týždne  1ml/170 ks
Kura  4-6 týždňov  1 ml/90 ks
Kura  nad 7 týždňov  1 ml/85 ks
Sliepky v znáške    1 ml/110 ks
Sliepky (násadové vajcia)    1 ml/75 ks
Sliepky mäsový typ    1 ml/80 ks
Kačica  1-2 týždne  1 ml/480 ks
Kačica  3-8 týždňov  1 ml/55 ks
Kačica  9-20 týždňov  1 ml/55 ks
Kačica  dospelá  1 ml/35 ks
Teľa   do 3 mesiacov  1 ml/8 ks
Teľa   3-6 mesiacov  1 ml/4 ks 
Hovädzí dobytok  150 kg   1 ml/6 ks 
 Hovädzí dobytok  250 kg  1 ml/4 ks
 Jalovica  350 kg  1 ml/3 ks
 Dojnica  450 kg  1 ml/1 ks
 Dojnica  500 kg  1 ml/1 ks
 Býk (výkrm)    1 ml/4 ks
 Býk (plemenitba)    1 ml/4 ks
 Morka  1 - 3 týždne  1 ml/210 ks
 Morka  4 - 6 týždňov  1 ml/65 ks
 Morka  7 - 8 týždňov  1 ml/30 ks
 Morka  9 - 12 týždňov  1 ml/20 ks
 Morka výkrm    1 ml/75 ks
 Moriak výkrm    1 ml/45 ks
 Žrebec plemenný    1 ml/4 ks
 Kobyla gravidná    1 ml/5 ks
 Kôň  500 kg  1 ml/6 ks
 Žriebä  do 6 mesiacov  1 ml/15 ks
 Jahňa výkrm  20 kg  1 ml/63 ks
 Ovca jalová  60 kg  1 ml/48 ks
 Ovca gravidná    1 ml/29 ks
 Koza jalová     1 ml/50 ks
 Koza gravidná    1 ml/37 ks
 Králik  do 12 týždňov  1 ml/300 ks
 Králik samica (gravidná/jalová)    1 ml/300 ks
 Králik (samica laktujúca)    1 ml/92 ks
 Králik (samica plemenná)    1 ml/150 ks
 Prasiatko  do 6 kg  1 ml/100 ks
 Odstavča  7-15 kg  1 ml/60 ks
 Odstavča  16-35 kg  1 ml/41 ks
 Prasa  36-65 kg  1 ml/30 ks
 Prasa  66-120 kg  1 ml/27 ks
 Prasnica  nad 120 kg  1 ml/11 ks
 Prasnica (gravidná)    1 ml/12 ks
Prasnica (laktujúca)    1 ml/7 ks
 Kanec    1 ml/10 ks
 Holub mäsový  

1 ml/250 ks

(1kvapka/10 ks)

 Holub poštový  

 1 ml/700 ks

(1kvapka/27 ks)

Veľký papagáj 450 g

1 kvapka/40 ks,

alebo ak 1 kvapku Aquavitu AD3E rozpustíte v 10 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 4 veľké papagáje

Malý papagáj 30-40 g

1 kvapka/400 ks,

alebo ak 1 kvapku Aquavitu AD3E rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 4 malé papagáje

 Malé exoty 10-12 g

 1 kvapka/1600 ks,

alebo ak 1 kvapku Aquavitu AD3E rozpustíte v 100 ml vody, potom 1 ml takto pripraveného roztoku bude dávka pre 16 malých exotov

Podáva sa po dobu 5 - 10 dní v uvedených dávkach. Podávanie je možné opakovať o 3-4 týždne.

Poznámka:

Pripravený roztok nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svetlu a musí byť zhotovovaný denne čerstvý.

Spôsob podania:

Perorálne, v takom množstve pitnej vody, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie spotrebujú.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Upozornenie:

Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po kontakte s pokožkou je potrebné umyť pokožku vodou. Pri podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc.Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.

Čas použiteľnosti:

V neporušenom obale 2 roky, po nariedení v pitnej vode podľa návodu 12 hodín, 7 dní po prvom otvorení.

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu:

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Schvaľovacie číslo: 058/V/20-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | AQUAVIT AD3E perorálny...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.