AQUAVIT E+Se perorálny roztok

AQUAVIT E+Se perorálny roztok
Cieľový druh
Kura domáca, kačica, morka, ošípaná, ovca, koza, hovädzí dobytok, kôň, holub, králik
Balenie
25 ml, 250 ml, 1 000 ml, 5 l, 10 l
Registrácia
Schválenie: SR, ČR
Len pre zvieratá
Bez predpisu veterinárneho lekára

Vitamínovo-minerálny veterinárny prípravok

Zloženie:

1000 ml prípravku obsahuje:
Tocoferoli alfa acetas 60 000 mg
Selenium 1 200 mg

Pomocné látky: Benzylalkohol (E 1519), propylenglykol, polysorbát 80, čistená voda.

Takmer číry až žltkastý opalizujúci roztok.

Charakteristika:

Vitamínový prípravok s obsahom v tuku rozpustného vitamínu E a stopového prvku selénu, upraveného do vodorozpustnej formy. Vitamín E aj selén pôsobia ako prirodzené antioxidanty, čím chránia bunkové štruktúry a organické molekuly pred toxickým pôsobením lipoperoxidov a voľných radikálov. Na ich nedostatok sú najcitlivejšie nervové a svalové bunky, ako aj červené krvinky a pečeňové bunky. Ich nedostatok môže spôsobiť vodnatielku mozgu, svalovú dystrofiu, edémy, krvácaniny, degeneratívne zmeny pečene, poruchy rastu (najmä zakrpatenie), poruchy rozmnožovania, poruchy imunitného systému, ale tiež poruchy kože a srsti.

Oblasť použitia:

  • Nutričná svalová dystrofia mláďat.
  • Zlepšenie znášky a liahnivosti.
  • Zlepšenie parametrov rozmnožovania hospodárskych zvierat.
  • Prevencia následkov stresových syndrómov (vakcinácia, presuny, porážka).

Dávkovanie:

Denná dávka:

Zviera

Vek/Hmotnosť

Denná dávka

Kura

1 – 3 týždne

1ml/100 ks

Kura

4 – 6 týždňov

1ml/60 ks

Kura

nad 7 týždňov

1ml/40 ks

Sliepka v znáške

 

1 ml/110 ks

Sliepka (násadové vajcia)

 

1 ml/110 ks

Sliepka (mäsový typ)

 

1 ml/50 ks

Kačica

1 – 2 týždne

1 ml/430 ks

Kačica

3 – 8 týždňov

1 ml/50 ks

Kačica

9 – 20 týždňov

1 ml/50 ks

Kačica

dospelá

1 ml/40 ks

Morka

1 – 3 týždne

1 ml/105 ks

Morka

4 – 6 týždňov

1 ml/34 ks

Morka

7 – 8 týždňov

1 ml/15 ks

Morka

9 – 12 týždňov

1 ml/11 ks

Morka (výkrm)

 

1 ml/17 ks

Moriak (výkrm)

 

1 ml/10 ks

Prasiatko

do 6 kg

1 ml/10 ks

Odstavča

7 – 15 kg

1 ml/6 ks

Odstavča

16 –35 kg

1 ml/5 ks

Prasa

36 – 65 kg

1 ml/3 ks

Prasa

66 – 120 kg

1 ml/2 ks

Prasnička

nad 120 kg

1 ml/2 ks

Prasnica (gravidná)

 

1 ml/3ks

Prasnica (laktujúca)

 

1 ml/1 ks

Kanec

 

1 ml/2 ks

Jahňa (výkrm)

20 kg

1 ml/10 ks

Ovca (jalová)

60 kg

1 ml/5 ks

Bahnica

 

1 ml/4 ks

Koza (jalová)

 

1 ml/5 ks

Koza (gravidná)

 

1 ml/5 ks

Teľa

do 3 mesiacov

1 ml/3 ks

Teľa

3 – 6 mesiacov

1 ml/1 ks

Hovädzí dobytok

150 kg

1 ml/2 ks

Hovädzí dobytok

250 kg

1 ml/1 ks

Jalovica

350 kg

1 ml/1 ks

Dojnica

450 kg

2 ml/ 1 ks

Dojnica

500 kg

3 ml/ 1 ks

Býk (výkrm)

 

1 ml/ 1 ks

Býk (plemenitba)

 

1 ml/ 1ks

Žriebä

do 6 mesiacov

1 ml/2 ks

Kôň

500 kg

1 ml/2 ks

Kobyla (gravidná)

 

1 ml/1 ks

Žrebec (plemenný)

 

1 ml/1 ks

Holub mäsový

 

1 ml/70 ks

Holub poštový

 

1 ml/120 ks

Králik

 

1 ml/24 ks

Veterinárny prípravok sa podáva po dobu 3 - 7 dní v uvedených dávkach. Po 8 týždňoch sa odporúča aplikáciu zopakovať.

Spôsob podania prípravku:

Perorálne, v takom množstve pitnej vody, ktoré zviera čo najrýchlejšie spotrebuje.

Poznámka:
Dodržujte presné dávkovanie. Nariedený roztok je potrebné chrániť pred priamym slnečným svetlom a pripravovať denne čerstvý.

Ochranná lehota:

Bez ochranných lehôt.

Upozornenie:

Veterinárny prípravok sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti. Pri práci s veterinárnym prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri kontakte s pokožkou je potrebné umyť pokožku vodou. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Spôsob uchovávania:

Pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.

Čas použiteľnosti:

V neporušenom obale 1 rok, po nariedení v pitnej vode podľa návodu 12 hodín, 30 dní po prvom otvorení.

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu:

Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú v zmysle platných právnych predpisov.

Schvaľovacie číslo: 056/VM/20-S

Opis lieku/prípravku má informatívny charakter, nie je reklamou lieku.

Pre správne používanie lieku/prípravku si prosím pozorne prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov, ktorá je pribalená k výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo lekárnika.

Produkty | Vitamíny a Veterinárne prípravky | AQUAVIT E+Se perorálny...

© 2011-2024 pharmagal.sk - všetky práva vyhradené.